Mýty a legendy světa barev

Nara-Experimental-6

autor: Eliška z NARY

Opět se navracíme do světa barev, tentokrát však namísto psychologie odhalíme, jaké se v něm ukrývají příběhy.

Realita je často krásná na pohled i na dotek, někdy nám však její přímočarost a konečnost zkrátka nestačí. Pak na scénu vstupuje fantazie a fikce, jejichž prostřednictvím dodáváme životu poetický nádech. A tak tvoříme symboly, mýty a legendy. 

Labutí jezero

Černou a bílou máme spjaté s protiklady - den a noc, dobro a zlo, život a smrt - přesto však napříč kulturami zjistíte, že dokonce ani jejich pojetí není čistě černobílé. 

Černá se stala symbolem žalu, smutku, zániku. Připisuje se temnotě, která nikdy nevěstí nic dobrého. Kočka přes cestu přinese neštěstí, humor i myšlenky nám mají připadat nepatřičné, někdy až hříšné. Na východě by však nesouhlasili. Tam černá představuje plodnost, dává vzniknout novému životu. Temné mraky jsou přeci plné deště a nesou s sebou vláhu a úrodu.

Bílá v západních končinách oslavuje čistotu, naději, začátky. Na opačné straně světa si však bílý šat oblečou, když truchlí nad ztrátou milované osoby. Barvu nevinnosti si spojují se stárnutím a následnou smrtí.

Slunce vstává rudé

Červená představuje životní oheň, jenž nám koluje v žilách. Dokonce již v pravěku se lidé malovali červenou a mrtvým tak dodávali sílu na cestu za hranice světa. Egypťané pomocí ní ochraňovali dobytek i úrodu a povzbuzovali plodnost. V antické mytologii si červený pláštík oblékal bůžek Erós či jeho římský ekvivalent Amor - jeho barva zůstává symbolem lásky a vášně dodnes.

Nesmíme však zapomenout, že každá mince má dvě strany. Temná podoba červené také předznamenává prolitou krev, válku a utrpení. 

Božské světlo

Žlutá či zlatá evokuje naši denní hvězdu, a tak stala se znamením života, božského světla i moudrosti, neboť jen díky sluneční záři vůbec vidíme svět kolem sebe. Jedná se též o barvu zrajícího ovoce i opadávajícího listí a často se využívá pro označení protikladů - dobra i zla, lásky i pýchy, plnosti života i stárnutí.

Nekonečno

Na zemi existují dva přírodní fenomény, které v nás vyvolávají pocit nekonečnosti - obloha a širý oceán. Modrá v nás podněcuje pocit klidu, harmonie i tajuplnosti. Symbolizuje tak trpělivost a stejně jako žlutá se často přisuzuje bohům. Její mýtická povaha se ujala v mnoha příbězích - bludičky například modrým světlem lákají pocestné a květy tohoto odstínu mívají čarovnou moc.

Vůně ranní rosy

Díky zeleni můžeme dýchat a když naplní krajinu, přichází jaro a nové začátky. Není proto divu, že se napříč náboženstvími stala ikonou znovuzrození, svěžesti a naděje. Aztékové dokonce vkládali zemřelým vládcům do těla místo srdce zelený kámen chalchihuitl - symbol reinkarnace. V Egyptě používali ke stejnému účelu posvátného brouka skarabea vyrobeného ze smaragdu.

I zelená má však svou druhou tvář - jejím prostřednictvím se znázorňují zlí duchové a démoni.

Světlo nás provází celý lidský věk - ovlivňuje nejen naše zdraví a psychiku, ale i dějiny, neboť barvy uchovávají příběhy. Rozzařte svůj pokoj pomocí naší chytré lampy NARY a dejte volný průběh vlastní fantazii.